ÖPPNA  KURSER FÖR HÖSTEN 2017

  • UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL)             3 dagar   18-19 okt 2017 + 16 jan 2018
  • PROFESSIONELLT KUNDBEMÖTANDE   1 dag       9 nov 2017


UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) - 3 dagar    18-19 okt 2017 + 16 jan 2018

Genom Utbildningsgruppens samarbete med Directa Svenska AB, kan vi nu också erbjuda en mycket intressant och givande öppen kurs i Utvecklande Ledarskap (UL).
Utvecklande Ledarskap kännetecknas av att ledaren;

  • är ett föredöme och agerar utifrån en synliggjord värdegrund,
  • inspirerar och motiverar i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet,
  • konfronterar och stödjer med ett gott syfte för individen och organisationen.
UTVECKLANDE LEDARSKAP FRIGÖR OCH UTVECKLAR MÄNSKLIG POTENTIAL!


Du som på något sätt i organisationen har ett ledaransvar eller ett chefsansvar eller verkar som projektledare eller teamledare - här är en praktisk, intressant kurs för dig, som vill stärka och utveckla ditt ledarskap. För dig som tidigare har gått UGL, så är UL ett utmärkt komplement - med mer fokus på det egna ledarskapet.
Läs mer om Utvecklande Ledarskap här


PROFESSIONELLT KUNDBEMÖTANDE - 1 dag    9 nov 2017

Fler och fler svenska företag och organisationer satsar tid och resurser på att utveckla och underhålla den alltmer viktiga kundrelationen. En av anledningarna till detta är att det inte finns någon bättre reklam än nöjda kunder som i sin tur berättar för vänner och bekanta om det positiva bemötandet, kunder som upplever sig omhändertagna av professionella och empatiska personer med hög social kompetens.

Du som på något sätt har kundansvar och/eller olika kundkontakter (internt eller externt), här är en praktisk, intressant kurs för dig, som vill stärka ditt agerande i olika möten med kunden. Se innehåll här
 


ÄR NI I BEHOV AV EN SKRÄDDARSYDD KURS - FÖR EN GRUPP ISTÄLLET?
Kontakta mig här för en offert, ett möte eller ett samtal.