DIRECTA SVENSKA AB - en spännande & mycket Kompetent samarbetspartner

Ledarskap, Organisation och Affärsutveckling

Det är oss en stor glädje att kunna presentera en ny samarbetspartner inom områdena LEDARSKAP - ORGANISATION OCH AFFÄRSUTVECKLING.
 
Directa Svenska AB - ett gäng härliga, erfarna och kunniga konsulter - som har bedrivit en framgångsrik verksamhet sedan 1999. Konsulterna är certifierade för och använder vid behov olika verktyg för beteende- och ledarskapsprofiler, såsom exempelvis; IPU Profilanalys.
 

"När man anlitar Directa, så gör man det för att få till en varaktig förändring"


Directas framgångsrecept för att lyckas med det är:

  • En noggrann behovsanalys. Alla utvecklingsprogram  är skräddarsydda och utgår alltid ifrån kundens egen verksamhet och vardag.
  • Uppläggen och genomförandena är alltid praktiska och konkreta.
  • Directas konsulter kännetecknas av att tillsammans med kunden skapa resultat.
  • Samtliga konsulter har arbetat praktiskt som ledare, VD, affärsområdeschef etc inom olika branscher
  • Directas konsulter lägger tillsammans ned mycket tid för att skapa praktiska vertyg och metoder utifrån deras egna erfarenheter.

LEDARSKAP- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING
Hur kan vi få ledningsgruppen att arbeta mera strategiskt - idag är vi för operativa? Hur ska vi få våra chefer att verkligen bli ledare? Hur ska vi få alla att förstå och vilja vara med på de förändringar som är på gång? Det är exempel på frågeställningar som vi är behjälpliga med.
Vi har erfarenhet, kompetens och lösningar inom  bl a;  Chefs- och Ledarutveckling, Grupp- och Teamutveckling, UGL, Ledningsgruppsutveckling, Coaching och Mentorskap, Förändring och Omställning, Kommunikativt Ledarskap, UL, Beteendeprofiler, Feedback, Konflikthantering, Mötesteknik, Intern effektivitet 
 

AFFÄRSUTVECKLING
Hur ska jag få mina medarbetare att bli mera affärsmässiga - de verkar tro att tid är gratis? Vi har för mycket "korridorsnack" - hur kan vi skapa ett bättre klimat med tydligare ansvarstagande? Hur kan jag formulera mitt budskap så att det verkligen går fram? 
Detta är exempel på några frågeställningar som vi arbetar med inom området Affärsutveckling. Uppdragen har ofta fokus på Affärsmannaskap och Säljutveckling.
 

VÅR ERFARENHET
är att all utveckling och alla förändringar kräver någon sorts beteendeförändring. Det behövs nya vanor för att åstadkomma resultat. Med vår erfarenhet, vår kompetens och våra verktyg ger vi stöd för att välja rätt åtgärder oavsett var i förändringsprocessen man är. På ett konkret och jordnära sätt kopplar vi ihop vad och hur, det hårda (verksamheten) och det mjuka (människorna). För det är i det samspelet verkliga resultat nås. Med vår gemensamma kompetens kan vi hantera helheten. Vi kan mäta, utreda och analysera för att se vad behovet är på individ, grupp- eller organisationsnivå. Med det perspektivet kan vi sedan hjälpa till med utveckling på de olika nivåerna samt stödja eller facilitera vid olika typer av kommunikationsinsatser. Vår ledstjärna är: Att med inlevelse och resultatglöd utveckla människor och verksamhet. 
 

Directas erfarenhetskonsulter kompletterar varandra på ett framgångsrikt sätt!


VÅR PEDAGOGISKA MODELL, METODER OCH VERKTYG
Vår pedagogiska modell är en mix av teori, association till deltagarens erfarenheter, uppdrag, träning, diskussioner och reflektion – en form av upplevelsebaserad inlärning. Deltagarna får nya kunskaper och perspektiv, ges möjlighet att höja sin egen medvetenhet, reflektera, ta ställning, göra val och planera för konsekvenser eller förändringar i det egna arbetet. Kommunikation och dialog är viktiga verktyg för oss. Vi arbetar upplevelsebaserat och använder gärna rollspel. Vi har många olika metoder och verktyg i bagaget. Vi kan göra klimatundersökningar och beteendeprofiler. Vi använder också coachning, handledning, mentorskap om det är lämpligt. 
 

EXEMPEL PÅ KUNDER:
Academic Work - Fastighetsbyrån - Stockholms Läns Landsting - Bavaria Stockholm - Trosa kommun - WSP - Karolinska Universitetssjukhuset - Solidor - Grant Thornton - Juristbyrån - Stureplansgruppen - Skepparholmen  - Småa AB - OKQ8 AB m fl.


Vill du bli kontaktad?