HR-Directa  -  nätverket för dig              start 11 april,  2019         9 950 kr

ENSAM ÄR STARK - men väldigt ensamt!

  • jag älskar min uppgift som HR och verkligen brinner för mitt uppdrag...
  • jag vet inte hur jag ska driva igenom mina idéer på bästa möjliga sätt...
  • jga har svårt att hitta balansen mellan mjukt-hårt och strategiskt-operativt...
KÄNNER DU IGEN DIG?

HR-Directa; är ett nätverk skräddarsytt just för dig som jobbar inom HR och som längtar efter stöd, support, feedback från andra inom samma position. Någon att bolla lite tankar och idéer med eller få till sig lite ny energi, tips och smarta verktyg

Nätverket HR-Directa - omfattar 6 träffar om vardera 2 timmar.

Vi startar upp vårens omgång av HR-Directa, den 11 april, på Directas kontor - Rådmansgatan 88 i Stockholm. Vi träffas 08.30 för en kaffe och smörgås.
Övriga fem träffar kommer att ligga i maj, juni, augusti, september och oktober. Datum, tid och plats diskuteras och sätts gemensamt vid första tillfället.

Träffarna består av;

  • Handledning inom området.
  • Erfarenhetsutbyte - ditt och andras perspektiv.
  • Hjälp med att hur gå vidare, rent praktisk.

HR Directa ger dig;

  • - Ett nätverk skräddarsytt för HR-personer.
  • - Verktyg för dina behov och utmaningar.
  • - en möjlighet att få träffa andra HR-personer och kunna hjälpas åt.

MÅLET MED HR-Directa:
Tillsammans ska vi utvecklas i vårt område, för att kunna ta hand om personalen på ett hållbart sätt och därmed nå bästa möjliga resultat för organisationen/företaget.

Petra Morina – HR- och Ledarskapskonsult på Directa Svenska AB, kommer att leda och driva nätverket HR-Direct. Petra arbetar med att hjälpa företag att ta fram och förankra personal-, arbetsmiljö-, förändringsprocesser. Att bygga och förankra bra företagskultur och ett lönsamt ledarskap. Petra har mångårig erfarenhetav att bygga och förankra personalhandböcker, chefshand-böcker, arbetsmiljöprocesser (SAM), försäljningsprocesser, uppföljningsprocesser, arbetsmiljö-utbildningar, ledarskapsutbildningar, analys av förbättringsåtgärder, processkartläggning, rehabilitering, fackliga förhandlingar, säkerhetsprogram. Petra har även varit verksam som interimchef.

LÅT OSS TRÄFFAS PÅ HR-Directa:
Vi kommer att ses vid 6 tillfällen, om vardera 2 timmar. Första träffen är datumsatt till 11 april, 08.30 - Rådmansgatan 88 i Stockholm. Övriga fem tillfällen kommer att ligga i maj, juni, augusti, september och slutligen oktober. Datum, tid och plats diskuteras och sätts vid första tillfället. Vår tanke är att det inte ska bli någon stor grupp, så att alla syns och kommer till tals. Därför har vi satt max antal deltagare - 10.

DIGITAL FACILITERING:
För att maximera effektiviteten använder vi oss av digital facilitering. Vilket ger oss möjligheten att ha en konversation, med frågor, önskemål och hjälp från varandra mellan tillfällena.


FÖR MER INFORMATION ELLER ANDRA BEHOV AV UTBILDNINGAR?
Kontakta oss här för ett möte eller ett samtal.