retorik - professionell kommunikation som övertygar       31 maj     5 900 kr

Kursen genomförs av Mikael Möller, mellan 09.00 - 16.30, i Utbildningsgruppens lokaler i Solna Business Park.
I kurspriset ingår kursmaterial och diplom, för och eftermiddagskaffe med smörgås samt lunch. Moms tillkommer.

Konsten att övertyga; retorik med argumentation är en utbildning, då du utifrån världens bästa affärsidé, får lära dig konsten att kommunicera så att människor lyssnar, förstår och tar intryck och hur man övertygar som kommunikatör, presentatör, säljare, talare och finner lämpliga argument.

Kursen kommer att behandla hur du "säljer" in dina idéer och når fram med dina budskap. En inblick i forskningen om kommunikation och en genomgång av retorikens praktiska verktyg.

KURSMÅL:
Kursens mål är du ska få ökad insikt i och fördjupad förståelse för hur du, på ett övertygande sätt, kan föra fram en tanke, idé eller åsikt så att din motpart, omgivning eller publik verkligen lyssnar. Du kommer att få lära dig;

 • Att använda retorikens praktiska verktyg och forskningen om kommunikation för att övertyga på ett effektivt och övertygande sätt.
 • Att bygga upp en argumentation som ger dig övertaget.
 • Att bli säkrare och professionellare i ditt personliga framträdande
 

 
KURSINNEHÅLL:

 • Retorikens grunder och dagens forskning om kommunikation
 • Analysera och disponera
 • En vinnande argumentation med bevis och allt
 • Från talängslan till scenvana
 • Dina ord är viktiga men kroppen avgör
 • Övertyga professionellt i praktiken
 • Kort om krishantering
 • Summering och tips om hur du kan gå vidare

MATS JÖNSSON:     HR-chef, på HKSCAN AB
"Utbildningsgruppens Retorikutbildning har ett bra upplägg, som verkligen passar oss. Teori varvas med mycket praktik. Man får med sig tips och verktyg kring hur man - med en genomtänkt och bra argumentation - kan göra en presentation mycket bättre, mer under-hållande och mer effektiv. Kursledaren är väldigt uppskattad av deltagarna"

Exempel på andra kunder inom Retorik:
Folktandvården Stockholm - Lidingö stad - Länsförsäkringar AB - SEB och SEB TL - Pfizer AB - Dagens Nyheter - Rikspolisstyrelsen Ericsson - Unionen - Statens Lokaltrafik - Quality Learning AB - BDO AB - Polismyndigheten i Stockholm.