Utbildningsgruppen Ledarskap & Kommunikation AB
LEDARSKAP - PROJEKT - KUNDBEMÖTANDE - KOMMUNIKATION - PEDAGOGIK - MILJÖ

Litet företag - stor erfarenhet!

Vi har - med stor glädje och tacksamhet - varit verksamma i utbildnings-branschen i snart 25 år nu och haft förmånen att utbilda chefer, ledare och anställda inom olika branscher, företag, verk, kommuner, stat och landsting. Vi verkar inom områdena;
Ledarskap - Kommunikation - Kundbemötande - Projekt - Affärsmannaskap - Mötesteknik - Praktisk Pedagogik/Train the Trainer -Webbaserad Miljöutbildning.

Webbaserad Miljöutbildning

Miljöutbilda hela organisationen!
Enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. 

- ska ni miljöcertifiera er?
- ska ni införa ett miljöledningssystem?

Eller vill ni bara säkerställa personalens miljökunskaper och därmed stärka företagets varumärke?

DÅ HAR VI LÖSNINGEN FÖR ER!

Aktuellt - öppna kurser

UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) Kursplats; Stockholm, externat

UGL Utveckling av Grupp och Ledare Kursplats; Älvkarleö Herrgård, internat