Vårt utbildningskoncept är enkelt men effektivt och utgår från de elementära sanningarna, att det är genom utbildning - som möjliggör träning och egetkunnande i vardagen - som vi aktivt lär oss att styra, påverka och vidareutveckla den egna organisationen. Målet med alla våra utbildningar är att vidareutveckla medarbetarnas kunskaper och färdigheter inom ramen för den egna arbetssituationen. Vi utgår konsekvent från ett förståelsebaserat kompetensperspektiv.

Vi genomför utbildningar inom följande områden:

Ledarskap

Ledarskap handlar om hur man kan skapa resultat med hjälp av andra. Att forma en grupp som blir något mer än de ingående individerna eller hur man kan få alla medarbetare att ta eget ansvar för sitt arbete. Idag är förändring ofta ett konstant tillstånd. Som ledare ska man få det goda att hända och det tråkiga att bli så bra som möjligt. För att få ut det bästa ur organisationen behöver man också en effektiv organisation, ha effektiva möten och effektiv projektledning. Vi har kompetens inom alla dessa områden. Kontakt för info/möte
 

Retorik - att övertyga effektivt

Tyngdpunkten i våra retorikutbildning-ar är de vardagliga kommunikations-situationer som vi ställs inför på vår arbetsplats. Vi tränar dessa och vi gör det med hjälp av beprövade verktyg, som - dessutom - hjälper och bidrar aktivt till att olika befattningshavare i organisationen utvecklar sin retoriska förmåga att hantera nuvarande och framtida utmaningar. 
Läs mer om Retorik
 

Presentationsteknik

Utbildningsgruppens utbildning i Presentationsteknik vänder sig till alla som, i olika sammanhang och situationer, måste ställa sig upp inför en publik, särskilt i affärssammanhang, och påverka den att göra något. Ändra dess uppfattning, få den att tänka om, tänka på ett nytt sätt, ta till sig en ny och annorlunda idé och/eller kanske ta ett viktigt beslut.
Läs mer om Presentationsteknik

Affärsmannaskap

Många företag har fått betydligt ökad konkurrens. För att möta konkurrensen behöver man kundorientera hela företaget och få fler medarbetare att tänka både på att skapa nya affärer eller bredda de man har och öka lönsamheten. Medarbetare som hela tiden tänker på hur de kan hjälpa kunden mer bidrar till att öka försäljningen eller till nöjda kunder som köper mer. Nyckeln till ett gott affärsmannaskap ligger i att förstå kundernas behov, bygga en god kundrelation och samtidigt tänka affärsmässigt. Läs mer
 

Train the Trainer

Utbildningarna inom "Praktisk Pedagogik - train the trainer" vänder sig till alla i organisationen, som på något sett handhar lärande, kompetens-utveckling och /eller affärsutveckling. Tyngdpunkten på den arbetslivs-orienterade pedagogiken ligger på tillämpningen och inte på teorin i sig.
Läs mer om Train the Trainer

 

Mötesteknik - effektivare möten

Varför upplever så många att våra arbetsmöten är ineffektiva? Varför tycker många att möten stjäl tid från det ordinarie arbetet? Varför känns det ibland som att detta möte - som du nu sitter på - inte berör just dig?
Vår kurs inom; EFFEKTIVA MÖTEN - Mötesteknik, tar bl a upp vikten av att alla förstår vad för typ av möte man är på och vilket syfte har mötet. Det här är en kurs för er som strävar efter mer givande, korta, strukturerade och kreatvia möten.
Läs mer om Mötesteknik

Projekt

Vill ni börja arbeta mer i projektform?
Eller har era projekt idag, en tendens att att alltid dra ut på tiden, eller aldrig bli riktigt klara? Är det oklart vad du som projektledare har för befogen-heter? Händer det ingenting mellan projektmötena? Vi utbildar inom arbetsformen projekt - där en enkel projektmodell, ligger som grund.  
Det kan vara hela organisationer, styrgrupper, beställare, projektledare och/eller projektdeltagare. Vår strävan är alltid att kursupplägget ska vara praktiskt och utgå ifrån era behov.
Läs mer om Projektutbildningarna
 

Kundbemötande

En mycket uppskattad och viktig kurs, som vänder sig till alla de personer i organisationen som på något sätt har kundansvar och/eller kundkontakter - internt såväl som externt.
Exempevis personer inom receptioner, call-center, tekniker, säljare etc; Utbildningen är mycket praktisk i sin natur. Deltagarna får tillsammans fundera , analysera och praktisera olika kundsituationer utifrån tre avgörande aspekter/dimensioner.
Läs mer om Kundbemötande
 

Hälsosam arbetsmiljö

Utbildningsgruppens utbildning i Presentationsteknik vänder sig till alla som, i olika sammanhang och situationer, måste ställa sig upp inför en publik, särskilt i affärssammanhang, och påverka den att göra något. Ändra dess uppfattning, få den att tänka om, tänka på ett nytt sätt, ta till sig en ny och annorlunda idé och/eller kanske ta ett viktigt beslut.
Läs mer om Hälsosam arbetsmiljö