TRAIN THE TRAINER

”Arbetslivet och samhället präglas av förändring och turbulens. Att bemöta de konsekvenser detta medför ställer kompetensutvecklingen inför nya utmaningar då det gäller att frigöra medarbetarnas energier för att nå resultat och en framgångsrik utveckling i arbetet.”

Fler och fler organisationer och företag; använder numera sin egen personal till olika utbildningsinsatser i kompetenshöjande syfte. Du kanske är en av alla dem, som känner att du behärskar ditt ”ämne” men saknar mera praktiska, användbara kunskaper och färdigheter i hur vi lär andra att lära.

Utbildningsgruppens utbildning; i praktiskt vuxenlärande ger dig en unik möjlighet att, tillsammans med andra, utveckla dina färdigheter i att använda olika inlärande metoder för att kunna skapa lämpliga yttre förutsättningar för ett mera effektivt och stimulerande lärande i organisationen.

Du kommer att få; möjlighet att träna på att använda olika ”verktyg”  för en mängd situationer så att du och den du utbildar upplever en påtaglig utveckling i den egna förmågan och yrkesskickligheten.

BERIT LÖVRELL:     Utbildningsledare Affärsutbildning, på Länsförsäkringar AB
"Train the Trainer-upplägget för våra internlärare, har vi tagit fram och skräddarsytt tillsammans med Utbildningsgruppen och kursledaren Torbjörn Althén. Torbjörn är den som också har genomfört samtliga utbildningstillfällen, med mycket gott resultat, både för kursdeltagarna och hela vår organisation. Många av kursdeltagarna har ändrat sitt utbildningsinnehåll och upplägg utefter utbildningen. De får ett annat tänk och flyttar fram eleven till nr ett! Fokus handlar på hur gör jag det här på det bästa sättet för att eleven ska få, förstå och gå hem och göra det som utbildningen handlar om."

Exempel på andra kunder inom Train The Trainer:
SEB - Arbetsgivarverket - Polismyndigheten i Stockholm - Quality Learning AB -
Bring AB - SEB Trygg Liv - Västmanlands Läns Landsting - Bilprovningen