Utbildningsgruppen Ledarskap och Kommunikation AB, är en liten men mycket ambitiös organisation, som sätter stort värde på att ta hand om våra kunder och givetvis leverera bra, kvalitativa utbildningar. Vi är stolta och glada över våra kunder och vill tacka så mycket för att ni väljer oss. Här beskriver vi några referenscase.

  RETORIK  

 

  PROJEKT 
 

  KUNDBEMÖTANDE 
 

  TRAIN THE TRAINER 

HKSCAN AB har vi haft som kund inom Retorik sedan 2010. Vi genomför konti-nuerligt 1-2 kurser per år, antingen i Linköping eller i Kristianstad. Målgruppen är oftast chefer eller som i år chefsaspiranter. Kursen är på två dagar och bygger mycket på praktiska övningar.

Mats Jönsson
HR-Generalist
HKSCAN AB

" Utbildningen i Retorik har ett bra upplägg, som verkligen passar oss. Teori varvas med stor del praktik. Man får med sig tips kring hur man kan göra en presentation bättre, med en bra argumentation. Kursledaren är mycket uppskattad av deltagarna"

PRESENTATIONSTEKNIK

Hewlett Packard var tidigare en stor kund för oss inom Presentationsteknik och Retorik. Vi genomförde bl a ett stort skräddarsytt utbildningsupplägg inom Presentationsteknik för den administrativa IT-avdelningen, som bestod av drygt 150 personer.

Owe Ericson
dåvarande chef och best.
HP SVERIGE,

"Jag såg ett stort behov hos mina medarbetare, att kunna presentera och informera på ett mycket tydligare och effektivare sätt. Därför letade jag på marknaden efter en kvalitativ leverantör och fann Utbildningsgruppen AB, som tog till sig och lyssnade på mina krav. Resultatet blev mycket tillfredsställande. Jag rekommenderar varmt Utbildningsgruppen AB.

Järfälla kommun är en av de kunder, där vi lyckligtvis fick komma in i ett mycket tidigt skede, och ta del av deras ambitioner att arbete mer strukturerat i Projektform. Via en direktupphandling fick vi förtroendet att sätta igång den stora processen.

Carolina Bjurling
Kvalitetsdirektör
JÄRFÄLLA KOMMUN

"Jag var själv med och utarbetade projektmodellen och allt stödmaterial år 2007, och har sedan dess fungerat som ansvarig för projekt-modellen och alla utbildnings-tillfällena inom kommunen Samarbetet med Utbildningsgruppen AB har fungerat oerhört smidigt under alla dessa år"
Läs mer om Järfällas satsning på Projektformen

För Lidingö stad levererar vi utbildningar inom flera områden. Dels har vi blivit upphandlade för olika ledarskapsprogram, dels utbildat inom Mötesteknik och Retorik, men också genomfört utbildningar inom Professionellt Kundbemötande, för drygt 100 anställda inom Lidingö. 

Lena Hyttsten
Chef för Internservice
LIDINGÖ STAD

"Vi anlitade Utbildnings-gruppen AB i samband med att vi byggde upp en kund-tjänst för att förbättra servicen till våra invånare. Med bred erfarenhet, kunskap och förståelse för vår verk-samhet hjälpte kursledaren Torbjörn Althén oss att se hur vi kan hantera olika möten och situationer i vår vardag på bästa möjliga sätt. Utbildningen resulterade i att det blev ännu tydligare för oss, att själva bemötandet är det viktigaste i varje kundmöte"

Länsförsäkringar AB är en när och kär kund, sedan en lång tid tillbaks. Vi genomför där ett specialanpassat pedagogikupplägg, för deras internlärare. Upplägget består av tre steg, Praktisk pedagogik 1 och 2, på vardera 2 dagar och sen som avslutning får de några timmars privat coachning i argumentationsteknik.

Berit Lövrell
Utbildningsledare Affärsutb. LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB
"Pedagogikupplägget för våra internlärare, har vi tagit fram och skräddarsytt tillsammans med Utbildningsgruppen och kursledaren Torbjörn Althén. Torbjörn är den som också har genomfört samtliga utbildningstillfällen, med mycket gott resultat, både för kursdeltagarna och för hela vår organisationen. Många av kursdeltagarna har ändrart sitt utbildningsinnehåll och upplägg utefter utbildningen. De får ett annat tänk och flyttar fram eleven till nr ett! Fokus handlar på hur gör jag det här på det bästa sättet för att eleven ska få, förstå och gå hem och göra det som utbildningen handlar om"