järfälla kommun - projektutbildning

Järfälla kommun är en av de kunder, där vi lyckligtvis fick komma in i ett mycket tidigt skede, och ta del av deras ambitioner att arbete mer strukturerat i Projektform. Via en direktupphandling 2007 fick vi förtroendet att sätta igång den stora processen.

En liten grupp bestående av chefer och specialister från HR, samhällsbyggnad, ekonomi och kommundirektörens stab utarbetade tillsammmans med Utbildningsgruppen AB ett förslag till projektmodell för Järfälla kommun. Modellen fastställdes genom beslut av kommundirektören, efter en bred förankringsprocess. En handbok och mallar för projektdirektiv, projektplan, statusrapporter m. m. utarbetades i samband med detta
 
Efter det så var det dags att föra ut projekttänket genom att utbilda kommunens anställda. Det skulle ske i två nivåer; den ”hårda delen” med bl a projektmodellen och projektorganisationen, som vi kallar Projektkunskap och den mer mjuka delen med ledarskapet och att arbeta i team, mm – Projektledning. Dessa två 2-dagarskurser har vi nu genomfört för Järfälla under ett antal tillfällen per år. Med jämna mellanrum gemomför vi också in små kortare seminarier om Projektmodellen för styrgrupper och beställare.

Carolina Bjurling - Kvalitetsdirektör på Järfälla kommun, berättar....

Jag var själv med och utarbetade projektmodellen och allt stödmaterial år 2007, och har fungerat som ansvarig för projektmodellen och alla utbildningar inom kommunen sedan dess. Samarbete med Utbildningsgruppen har fuingerat oerhört smidigt under alla dessa år. Vi utvärderar alla utbildningstillfällen och kursledaren Bengt Johansson har genomgående fått positiv respons från deltagarna för det engagerande och inspirerande sätt han genomför utbildningarna.

Fram tills idag har närmare 450 personer deltagít i någon av utbildningarna - det är ett fantastiskt gott resultat!