RETORIK - KONSTEN ATT ÖVERTYGA med effekt

Kommunikativ styrka är;
förmågan att kunna övertyga människor, att kunna kommunicera och nå fram.
 

Retorik är en praktiskt inriktad utbildning i konsten att övertyga!

Du får; fördjupade kunskaper, användbara färdigheter och ökade insikter i hur du,
på olika sätt, kan effektivisera din övertygande kommunikation, både internt och externt.

Utbildningen ger dig; inte bara insikt om ditt eget, kommunikativa jag, utan den ger dig också olika effektiva ”verktyg” med vilka du snabbt och med ökad precision kan förbereda och hantera de olika retoriska och kommunikativa situationer du hamnar i.

Du får träna dig; i hur du snabbt och effektivt kan lägga upp strategin för den övertygande argumentationen och träna dig i hur du snabbt och effektivt kan ”sälja” in olika lösningar för olika målgrupper och intressenter, såväl internt som externt.

MATS JÖNSSON:     HR-chef, på HKSCAN AB
"Utbildningsgruppens Retorikutbildning har ett bra upplägg, som verkligen passar oss. Teori varvas med mycket praktik. Man får med sig tips och verktyg kring hur man - med en genomtänkt och bra argumentation - kan göra en presentation mycket bättre, mer under-hållande och mer effektiv. Kursen är väldigt uppskattad av deltagarna"

Exempel på andra kunder inom Retorik:
Länsförsäkringar AB - SEB och SEB TL - Pfizer AB - Dagens Nyheter - Rikspolisstyrelsen Ericsson - Unionen - Statens Lokaltrafik - Quality Learning AB - Lidingö stad - BDO AB Polismyndigheten i Stockholm.