PROJEKT - EN STRUKTURERAD OCH EFFEKTIV ARBETSFORM

NÅR NI ERA MÅL - INOM RÄTT TID - TILL RÄTT KOSTNAD?

Våra utbildningsinsatser vänder sig till personer och organisationer som vill utveckla sina kunskaper i att arbeta mer professionellt och målstyrt, med PROJEKT som arbetsform. Det kan omfatta medarbetare i hela organistionen, som leder projekt, deltager i projekt eller styrgrupper, samt beställare av projekt.

Vårt grundkoncept inom projekt, ur vilket vi sedan skräddarsyr upplägg utifrån kund, behov och målgrupp - bygger på sex huvudmoment:

  • Projektorganisationen - definiering av projektarbete
  • Projektmodellen
  • Teamarbete
  • Ledarskapet
  • Kommunikation
  • Uppföljningsarbetet

Att arbeta i projekt är idag en populär arbetsform. Måga anställda är för närvarande delaktiga i olika projektarbeten och projektgrupper. Dock kan en hel del svårigheter uppstå i denna arbetsform, om inte riktlinjerna i organisationen är klarlagda.
Ett exempel är oklarheten i relationen mellan projektarbete och linjeorganisationen. Här är allt som oftast gränsen mycket otydlig och lämnar utrymme för enskilda, personliga beslut.

I många fall består en anställds vardagliga arbete av att deltaga i ett flertal olika projekt. Vanliga frågor som då ofta uppstår i gruppen kan vara;
När ska jag ha tid att deltaga i projektet? vem sköter mitt linjearbete? Vem är beställare? Hur styrs projektet egentligen? Är detta det effektivaste sättet? Varför kommer vi ingen vart? Når vi de uppsatta målen?

Frågorna blir många och ett naturligt sätt att strukturera dessa problem är att utbilda organisationen i att arbeta i Projekt!

Vår övertygelse är att projekt är ett strukturerad och effektiv arbetsform, men den ska användas på rätt sätt och vid rätta tillfällen. Därför är det av stor betydelse att hela organisationen har ett gemensamt synsätt och språk för Projektarbetet.

CAROLINA BJURLING:   Kvalitetsdirektör, på Järfälla kommun
"Vi har anlitat Utbildningsgruppen AB som leverantör av utbildningar inom Projekt sedan många år tillbaks. Vi utbildar kontinuerligt - vid ett antal tillfällen per år - både Projektledare under 2 dagar och Projektdeltagare 2 dagar. Vi genomför också med jämna mellanrum seminarier om Projektmodellen, för beställare och styrgrupper. Fram tills idag har närmare 750 personer deltagit i någon av utbildningarna, så det är ett fantastiskt gott resultat"

Exempel på andra kunder inom Projekt är:
Vallentuna kommun - Arboga kommun - SGU Sveriges Geologiska Undersökning - Sollentuna kommun - Livsmedelsverket - Flens kommun - Skolverket - Huddinge kommun - Cederroth International AB - Håbo kommun - Köpings kommun - Kungsörs kommun - HSB Riksförbund - Danderyds kommun - Eskilstuna kommun - Solna kommun - Sundbybergs kommun - HSB Norra Storstockholm - Säffle kommun - Täby kommun.