PROFESSIONELLT BEMÖTANDE & SERVICE         22 november          6 900 kr

Kursen genomförs av Lars JO Larsson, mellan 09.00 - 16.30, i Utbildningsgruppens lokaler i Solna Business Park.
I kurspriset ingår kursmaterial och diplom, för och eftermiddagskaffe med smörgås samt lunch. Moms tillkommer.

Du som på något sätt har kundansvar och/eller olika kundkontakter, såväl interna som externa – här har du en möjlighet att anmäla dig till en spännande, lärorik och praktisk kurs inom – PROFESSIONELLT BEMÖTANDE & SEVICE.

ALLA RÅKAR vi ut för svåra situationer på grund av "besvärliga människor". Med rätt kunskap och träning lär du dig förutse och hantera situationerna på ett positivt sätt. Beteendet hos en del personer - oavsett om de är kollegor eller kunder - skapar problem för både verksamheten och dess medarbetare.

Motparten låter all sin irritation gå ut över dig, i stället för att låta dig försöka lösa problemet och motparten som beklagar sig och kräver förmåner trots att du utfört ditt jobb professionellt eller den konservative som håller fast vid "hur det alltid varit", och säger nej till varje form av förändring.

Kanske har du upplevt de riktigt knepiga händelserna. Som när en konflikt mellan två personer helt spårar ur. De involverar fler, och det bildas grupper som kämpar mot varandra. Produktion mot marknad. Teknisk utveckling mot design. Distribution mot lager. Kvinnor mot män, tekniker mot humanister, äldre mot yngre.

Eller när en person trycker ner en hel grupp genom ständigt negativa och kritiska kommentarer. Eller kanske mobbar enskilda personer, och hotar med repressalier till de som försöker göra något åt situationen.
 
Under den här kursdagen arbetar vi bl a med att;

 • lära sig hantera situationerna på ett konstruktivt sätt
 • göra det möjligt för de inblandade att komma ur det "med hedern i behåll"
 • hitta strategier för att nå fram i ett samtal


KURSMÅL:

Under dagen övar vi på typer av strukturerade samtal, från ett fritt men strukturerat samtal till metoder för att styra den man talar med. Det innebär bland annat hur man möter den andra för att vinna dennes förtroende, utnyttjar kroppspråk och röst, kryddar fakta med känsla. Målet med dagen är att du ska;

 • Lära dig bli bättre på att föra svåra samtal
 • Kunna se din egen påverkan och roll
 • Förstå vanliga reaktioner hos dig själv och andra
 • Leda den andra till ett "ja"
 • Kunna ge imponerande service


KURSINNEHÅLL:
Under kursdagen kommer kursledaren utgå ifrån och praktiskt jobba följande huvudmoment;

 • ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR
 • ÖKA DIN PROFESSIONALITET I MÖTET MED "BESVÄRLIGA" MÄNNISKOR
 • ATT HANTERA DE SVÅRA SAMTALEN
 • SAMTALSTEKNIK
 • EFFEKTIV KOMMUNIKATION MED "BESVÄRLIGA MÄNNISKOR"
 • STYR MOT RÄTT BETEENDE
 • AKTIVT MEDBORGARSKAP
För ett mer detaljerat innehåll av kursdagen - kontakta mig direkt här.


LENA HYTTSTEN:     Chef för Internservice, på Lidingö Stad
"Vi anlitade Utbildningsgruppen AB i samband med att vi byggde upp en kundtjänst för att förbättra servicen till våra invånare. Med bred erfarenhet, kunskap och förståelse för vår verksamhet hjälpte Utbildningsgruppen oss att se hur vi kan hantera olika möten och situationer i vår vardag på bästa sätt. Utbildningen resulterade i att det blev ännu tydligare för oss, att själva bemötandet är det viktigaste i varje kundmöte"

Exempel på andra kunder inom Bemötande & Service;
Unionen, Sollentunahem, Sigtunahem, Omicron AB, Danderyds kommun, Teknikföretagens Branschorganisation, Vätterhem, Mimer, Riksbyggen, Sundbybergs kommun, JM Bygg, Skellefteå kommun, Arcona, Samtrans AB, Nynäsbo, Familjebostäder, HSB, Statens Fastighetsverk mfl.