mötesteknik - effektivare möten              17 maj          6 900 kr

Utbildningen genomförs av Bengt Johansson från Directa Svenska AB, mellan 09.00 - 16.30. Plats: Solna Business Park.
I kurspriset ingår kursmaterial och diplom, för och eftermiddagskaffe med smörgås samt lunch. Moms tillkommer.

MÖTEN - ETT NÖDVÄNDIGT ONT ELLER ETT EFFEKTIVT ARBETSSÄTT?

Möten är kanske det som de flesta på en arbetsplats har synpunkter på och åsikter om och man kan ju undra varför? Vi är övertygade om att möten är - om de är bra - en effektiv arbetsmetod. Men en arbetsmetod som ständigt behöver förbättras och utvecklas vare sig det är ett fysiskt möte eller ett digitalt möte.

MÖTESTEKNIK - effektivare möten är en konkret och praktisk utbildning, där vi bland annat tar upp vikten av att alla förstår syftet för olika typer av möten, för att kunna genomföra dom effektivt. Utbildningen tar även upp olika beslutsmodeller och deltagarnas/mötesledarnas rättigheter och skyldigheter. 

Med övertygelsen att om att det ideala mötet är ett förpliktande tanke- och känslomässigt utbyte - där krav på resultat och ett gemensamt ställningstagande vilar på SAMTLIGA mötesdeltagare, lär vi ut de kunskaper och färdigheter som behövs för att man på ett genomtänkt och målinriktat sätt ska kunna förbereda sig för att deltaga eller leda effektiva möten i olika sammanhang.

I denna utbildning får du praktiska råd kring hur du kan göra dina möten - fysiska såväl som digitala - mer effektiva och kanske till och med att genomföra möten som upplevs som både stimulerande och viktiga för personer som deltager.


SYFTE:
Utbildningen syftar till att effektivisera olika möten, såväl kvalitativt som kvantitativt. Det vill säga resultatet av mötet blir märk- och mätbart bättre och kan genomföras på kortare tid.

Kursledare: Bengt Johansson Kursledare: Bengt Johansson

INNEHÅLL:

 • Grunderna i kommunikationsteori
 • Olika syften med mötet - olika typer av mötesformer
 • Förberedelser inför mötet
 • Hur skapa en en effektiv mötestruktur
 • Hur skapa en bra agenda - en av nycklarna till effektiva möten
 • Uppföljning av beslut
 • Hur leda möten - hur skapa delaktighet
 • Vad behöver jag tänka på i digitala möten - hybridmöten
 • Samtalstekniker
 • Att ta beslut - olika beslutsmetoder
 • Frågeteknik - aktivt lyssnande
 • Besvärliga situationer på möten