NY SOM CHEF - praktiskt ledarskap                25/2 + 10/3,  2021      12 500 kr

NY SOM CHEF - praktiskt ledarskap för nya chefer och ledare genomförs i DIRECTA SVENSKA ABs regi, av två mycker erfarna ledarskapskonsulter, i Stockholm. I kurspriset ingår kursmaterial, personlig handlingsplan samt lunch och fika. Priset är exkl moms.

Är du nybliven chef, ledare, projektledare eller har du planer på söka en sådan roll?

Då är den här kursen perfekt för dig;

  • Två praktiska dagar - där vi varvar teori, diskussioner och övningar.
  • Du får till dig nya kunskaper, insikter och verktyg som ökar din komptens.
  • Du blir säkrare och tryggare i din roll som chef/ledare.

NY SOM CHEF - GER DIG EN BRA START I DIN NYA CHEFS/LEDARROLLL!

ATT VARA CHEF OCH LEDARE ÄR EN HÄRLIG UTMANING - men det finns absolut fallgropar som man lätt kan hamna i.


Som ny chef, ledare eller projektledare ställs du inför nya förutsättningar och utmaningar. Du kanske har blivit chef över dina tidigare arbetskamrater, kraven är högre och annorlunda och du ställs inför nya - kanske lite jobbiga - situationer och du kanske måste ta en del obekväma beslut.

Den här kursen på två dagar ger dig en nödvändig och bra start för dig i din nya chef- och ledarroll. Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på tre huvudområden.
 

1)   ATT LEDA SIG SJÄLV - självinsikt!
För att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. Den här första delen handlar om personlig utveckling, att öka medvetenheten kring vem du är och hur du vill uppfattas som chef och ledare.
   - hur du och andra uppfattar dig - styrkor och fallgropar
   - dina starka sidor och utvecklingsområden

 

2)   ATT LEDA ANDRA
Samspelet mellan människor i grupp - ledarens roll och uppgift. I den här andra delen lägger vi stort fokus på att öka såväl medvetenheten och förmågan att leda andra.
   - gruppen - dess dynamik och utveckling
   - chef / ledare / coach - när, var, hur?

   - motivation och feedback
   - att leda i en komplex verklighet - dilemmahantering
 

3)   ATT LEDA VERKSAMHETEN/AFFÄREN
I den tredje och sista delen jobbar vi med att öka kunskapen och förståelsen om de strukturer som du som chef/ledare verkar i. Vad behöver du förhålla dig till i din verksamhet?
   - affärs/verksamhetskultur
   - styrande dokument i företaget/verksamheten - affärsplan/verksamhetsplan
   - målstyrning / delegering / uppföljning
    - dina rättigheter och skyldigheter

MÅLGRUPP:
Nya chefer - ledare - projektledare - teamledare eller om du har en annan ledande roll i verksamheten. Eller du kanske har planer/mål att söka en sådan roll.

KURSMÅL:

Du ska få till dig baskunskaper och praktiska redskap, som gör att du hanterar de situationer som uppstår i det dagliga ledarskapet, på ett så bra sätt som möjligt. Du ska känna dig säkrare och tryggare i din chefs- och ledarroll. 

KURSUPPLÄGG:
Kursen genomförs under två intensiva och effektiva dagar, uppdelat på 1 + 1 dag, med två kursledare. Kursen är mycket praktiskt lagd och varvar korta teorigenomgångar med övningar, diskussion och reflektion. Mellan dag 1 och 2 - får deltagaren några hemuppgifter, i syfte att träna och lära om sitt ledarskap.

DIRECTAS KURSLEDARE:
Kursen kommer att ledas av två Ledarskapskonsulter från Directa Svenska AB; Marie Quennerstedt och Bengt Johansson. Två mycket kunniga och erfarna ledarskapskonsulter, med mångårig erfarenhet av att utbilda inom ledarskap- och organisationsutveckling, för olika branscher.
 

Marie – Ledarskap- och Organisationskonsult samt professionell coach som drivs av vetskapen om att företag och organisationer kan nyttja sina resurser bättre. Jag har lång chefs- och ledarerfarenhet, som givit mig praktiska kunskaper och färdigheter kring bl a vad förändringsarbete handlar om. De senaste 15 åren har jag i olika ledarroller bland annat jobbat med komplexa förändringsprojekt, integration, fusion samt avveckling av verksamhet. Mitt intresse för ledarskap och organisation har medfört att jag har fördjupat mig i det personliga ledarskapet och organisationsutveckling inom Gestaltakademin. Jag är nyfiken, ständigt under egen utveckling och trivs med att bidra till utveckling av såväl team som ledare. För mig är det viktigt att verksamhetsutveckling och organisationsutveckling hänger ihop, det vill säga att det finns en tydlig koppling och röd tråd mellan Verksamhet och Organisation (”VADet och HURet”)

Bengt – Att se människor “växa” och utvecklas och att se företag och organisationer skapa resultat genom att arbeta med sina strategier och uppsatta mål får mig att älska mitt jobb som konsult. Under hela mitt yrkesliv har brunnit för ledar- och affärsmannaskapet. Efter mer än 20 år som chef och ledare beslöt jag mig för att aktivt träna och utveckla chefer i ledarskap och utveckla företag i affärsmannskap. Då lämnade jag det operativa ledarskapet och startade konsultbolaget Directa tillsammans med några kollegor. Idén med Directa är att hjälpa företag och organisationer med att skapa resultat – att gå från Vad till Hur. Andra beskriver mig som drivande och självständig som genom min erfarenhet kan hantera de flesta situationer som uppstår i grupp och organisationer.

Exempel på Directakunder inom Ledarskapsutveckling;
WSP - HSB - Enköpings kommun - Hyresgästföreningen Stockholm - Unionen - Mälarvarvet Konsult AB - Huddinge kommun - Drömmarnas Hus i Malmö - Knivsta kommun - Botkyrka Ridsällskap - Autohansa - Tengbom arkitekter - Danderyds sjukhus - Heby kommun - EFS Stockholm - Håbo kommun - Hovstaterna - Upplands Väsby kommun - Ung Omsorg - Sveriges Arkitekter - B3P Bättre Personal AB - Upplands Bro kommun m fl.


ÄR NI I BEHOV AV EN SKRÄDDARSYDD KURS - FÖR EN GRUPP ISTÄLLET?
Kontakta mig här för en offert, ett möte eller ett samtal.