SVERIGES MEST GENOMFÖRDA OCH               UPPSKATTADE LEDARUTBILDNING

     
 11 - 15 november, 2024                   ÄLVKARLEÖ HERRGÅRD - internat          29 800 kr
   

Utbildningen omfattar 5 heldagar och genomförs i DIRECTA SVENSKA ABs regi av två UGL-handledare, utbildade av Försvarshögskolan. Platsen är idylliska ÄLVKARLEÖ HERRGÅRD, belägen mellan Uppsala och Gävle. I priset ingår utbildning, material, kost och logi för alla dagar. Priset är exkl moms.

UGL är sedan många år en av de mest uppskattade ledarutbildningarna inom både offentlig verksamhet och näringslivet.

Framgångsrika ledare uppfattas som trovärdiga genom att de tillämpar ett utvecklande ledarskap, som är grundat i självinsikt och social förmåga.

UGL behandlar den aspekt av ledarskapet och medarbetarskapet som handlar om relationer, det vill säga hur medlemmarna i gruppen påverkar och påverkas av andra.

UGL handlar om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen och vad som främjar respektive försvårar gruppens utveckling.


MÅLGRUPP:
UGL är lämplig för alla ledare, medarbetare och gruppmedlemmar som är intresserade av ledarskap, gruppdynamik och som vill utvecklas i sin yrkesroll och som individ.
Exempelvis; Chefer, ledare, arbetsledare, projetkledare, konsulter, personal och HR-chefer. UGL är även lämplig för medarbetare.


KURSMÅL: du ska bli effektivare som ledare, medarbetare och gruppmedlem.

UGL hjälper dig att utveckla din;

  • förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
  • erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa
  • förmåga att kommunicera direkt, tydligt och klart
  • förmåga att ge och ta utvecklande feedback
  • förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
  • förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete

KURSINNEHÅLL & UPPLÄGG:
Under 5 intensiva heldagar på internat, där din närvaro krävs hela tiden, får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera klart och tydligt samt träna på konflikthantering och uppleva en grupps utveckling. Gruppens storlek är mellan 8 - 12 personer, där deltagarna inte ska vara i beroendeställning till varandra. 

DIRECTAS UGL-HANDLEDARE:
Utbildningen kommer att ledas av Jörgen Dalström och Irene Bjerkemo. Två mycket erfarna UGL-handledare från Directa Svenska AB, certifierade av Försvarshögskolan.

Jörgen – Redan 1982 när Jörgen gick sin första UGL visste han att han skulle jobba som handledare en dag. Och så blev det. Jörgen är reservofficer i Marinen och har läst ledarskap inom försvaret och på Handelshögskolan i Stockholm. Civilt arbetade han som ledare i näringslivet under många år. Senast som rekryterare på ett delägt bolag. Jörgen tycker UGL är en härlig utmaning för var och en som väljer att delta. Om man vågar satsa kan man få många avgörande lärdomar om sig själv och andra. Och självklart om ledarskap och olika roller och stadier i en grupp.

Irene – Irene är UGL-handledare sedan 2005. Hon har bland annat arbetat med UGL för Svenska Lottakåren och Försvarsmakten. Hon har även genomfört UGL för Umeå universitet och Medlefors Folkhögskola. Tidigare har hon arbetat på Kommunals a-kassa och Svenska Lottakåren.


VILL NI VETA MER OM UGL OCH UTBILDNINGEN?
Kontakta mig här för ett möte eller ett samtal.