UTVECKLANDE LEDARSKAP - ul

     
18 - 20 mars + 17 maj, 2024               Stockholm - externat         23 900 kr

16 - 18 okt + 6 dec, 2024                   Stockholm - externat          23 900 kr

 19 - 21 mars + 16 maj, 2025              Stockholm - externat          26 900 kr
   

Kursen genomförs i DIRECTA SVENSKA ABs regi, av två UL-handledare, utbildade av Försvarshögskolan. Kursen genomförs i Stockholm. I kurspriset ingår test, material, utvärdering samt lunch. Priset är exkl moms.

VILKEN LEDARE VILL DU VARA - konventionell eller utvecklande?

Utvecklande Ledarskap kännetecknas av att ledaren;

 • är ett föredöme och agerar utifrån en synliggjord värdegrund,
 • inspirerar och motiverar i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet,
 • konfronterar och stödjer med ett gott syfte för individen och organisationen.

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Med medarbetare vars drivkraft kommer inifrån dem själva, skapas en mer harmonisk, effektivare och hållbar organisation.

Utvecklande Ledarskap (UL) har utvecklats av Försvarshögskolan och baserat på genomgång av vetenskapliga ledarskapsteorier, där Transformational Leadership var den enda teori där man kunde påvisa förbättrad effektivitet i verksamheten. Med den som utgångspunkt utformades konceptet Utvecklande Ledarskap (UL), som blivit mycket framgångsrik och efterfrågad. Kanske den hetaste Ledarskapsutbildningen på marknaden idag!

Med ett konventionellt ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kontroll, kan man när det fungerar bra, nå överenskomna mål. Medarbetarnas drivkraft är då ofta "jag måste". Den konventionelle ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. 

Med ett Utvecklande Ledarskap når man på sikt ett bättre och mer bestående resultat. Den utvecklande ledaren får medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon själv har. Medarbetarnas drivkraft är till stor del - "jag vill".

I konceptet Utvecklande Ledarskap ingår;

 • Ett bedömningsformulär (ULL) - 360 graders feedback
 • En teoretisk modell
 • En metod för personlig ledarutveckling
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling.


MÅLGRUPP:
Chefer - Ledare - Projektledare - Teamledare.
Om du tidigare gått UGL - är denna kurs ett utmärkt komplement.

KURSMÅL:

 • Få kunskap och insikt om konceptet Utvecklande Ledarskap.
 • Genom feedback från sina egna medarbetare öka sin medvetenhet om hur ditt ledarskap uppfattas.
 • Skapa en personlig utvecklingsplan för att bli mer utvecklande ledare.
 • Du ska som chef/ledare känna dig tryggare i din ledarroll och genom motivation, arbetsglädje och fokus på uppgifterna - utveckla dina medarbetare


KURSINNEHÅLL & UPPLÄGG:
Utvecklande Ledarskap (UL) genomförs numera under 4 dagar, uppdelat på 3 + 1 dag, med två certifierade UL-handledare. I god tid före kursstart, görs en kartläggning av deltagarens ledarbeteenden genom en webbaserad enkät till deltagarnas medarbetare och chef. Resultatet av enkäten är ett viktigt underlag för kursen. Under kursen varvas kort teorigenomgångar med uppgifter, diskussion och reflektion.
De tre första dagarna är sammanhängande, den fjärde dagen som sker efter en tid emellan syftar till träning och fördjupning av kunskapen om Utvecklande Ledarskap.

Mellan dag 3 och 4 får deltagaren några hemuppgifter, i syfte att träna och lära om sitt ledarskap.

Några kommentarer från kursdeltagare - vad uppskattade jag mest?

 • Ett upplägg som skapar trygghet att dela med sig
 • Teori; Big Five och ledarskapsmodellen, övningarna, gruppsamtalen
 • Blandningen mellan teori och övningarna, som tillsammans med ULL:en blev en aha-upplevelse och en helhet
 • Upplägget på kursen, välplanerad och genomtänkt 
 • Konkreta övningar där vi gick in på djupet.
 • Feedbackövningarna gav mycket och känns användbara framåt.
 • Bra förankring mellan teori och praktik 

DIRECTAS UL-HANDLEDARE:
Kursen kommer att ledas av UL-handledare från Directa Svenska AB, utbildade av Försvarshögskolan; Susanne Lehtinen, Ing-Marie Bergqvist och Ingela Johansson
är alla tre är mycket kunniga och erfarna ledarskapskonsulter, med mångårig erfarenhet av att utbilda inom ledarskap- och organisationsutveckling, för olika branscher.

Susanne – certifierad UL-handledare och verksam som konsult inom Ledarskap- och Affärsutveckling. Ledarskap är något Susanne brinner för, framförallt hur man utvecklar ett team att få sina medlemmar att sträva mot samma mål. Susanne har även stor erfarenhet av förändringsarbete och de svåra samtalen. Hon har arbetat både med strategiska frågor och leda andra chefer i en ledningsgrupp, men har även arbetat med ett operativt ledarskap, där bredden av frågor uppstår som många chefer måste kunna hantera i det dagliga ledarskapet.

Ing-Marie – certifierad UL-handledare, med påbyggnadskurser inom organisation och beteendevetenskap samt diplomerad från gestaltakademins organisationslinje. Ing-Marie har mångårig erfarenhet av uppdrag inom; Utveckling av lednings- och arbetsgrupper, Chefs- och ledarutveckling – men verkar också som coach, handledare och som mentor till chefer/ledare.

Ingela – certifierad UL-handledare och har bred erfarenhet av ledarskaps- och teamutveckling och av strategiska uppdrag inom arbetsmiljö, förändringsledning, kompetensförsörjning och chefsrekrytering. Ingela har arbetat inom såväl privat som offentlig verksamhet, t ex i PostNord, Socialstyrelsen, SPP Liv, Handelsbanken, Tensar International, EF Cultural Tours. Ingela är även Certifierad i LeadForward (Full range leadership) och TeamPro (grupputveckling), Coachutbildning – International Coach Federation (ICF), Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden®,
Certifierad i High Performance Learning Journey (HPLJ Effektiva lärmetoder)
Assessor SIQ respektive EFQM Management method (verksamhetsutveckling).

Exempel på Directakunder inom Utvecklande Ledarskap (UL);
Bonnier Fastigheter AB - Svedavia - TMP Alarm AB - Scanrecia AB - Enköpings kommun - Hyresgästföreningen Stockholm och Riksförbundet - Unionen - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB - Mälarvarvet Konsult AB - Huddinge kommun - Drömmarnas Hus i Malmö - Knivsta kommun - Botkyrka Ridsällskap - Strålskyddsmyndigheten - Autohansa - Nyköpings kommun - Tengbom arkitekter - Danderyds sjukhus - Heby kommun - EFS Stockholm - Håbo kommun - Hovstaterna - Upplands Väsby kommun - Ung Omsorg - Sveriges Arkitekter - B3P Bättre Personal AB - Upplands Bro kommun - SISAB - ID Entity AB - Åhléns AB - TLV Tandvårds- och Läkemdelsförmånsverket - m. fl.


ÄR NI I BEHOV AV EN SKRÄDDARSYDD KURS - FÖR EN GRUPP ISTÄLLET?
Kontakta mig här för en offert, ett möte eller ett samtal.