LARS jo larsson

Lars är utbildare och pedagog med mångårig erfarenhet av kommunikation, samtalsteknik, retorik och bemötande. Lars arbetar också med kommunikation i chefs- och ledarrollen, i säljsituationer och förhandlingar samt presentationssituationer. Han genomför många uppdrag inom kundservice (privat och offentlig verksamhet), bemötande och konflikthantering samt mötesteknik

Framgångsrika organisationer bygger på framgångsrika relationer. Det är en sanning som är väl känd - ändå misslyckas vi alltför ofta skapa de relationer som ger nöjda och lojala kunder, invånare, brukare, anhöriga,m medborgare etc.
Lars hjälper företags och organisationer att slipa kommunikationen för att få fram sitt budskap mer begripligt och övertygande, både externt och internt.


Han har stor erfarenhet av utbildning i offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer och har även erfarenhet från utbildning angående mötet med media och opinionsbildning, allt för att träna personal, chefer och ledare i företag och organisationer att få fram sitt budskap tydligare, starkare både internt och externt.

Några exempel på föreläsningar som Lars ger är;

  • För ändring - att ta sig helskinnad genom en förändring och komma ut helt annnorlunda på andra sidan.
  • Affärsmannaskap - att skapa och förmera värden i företaget.
  • Personlig effektivitet – lär dig prioritera och bli effektivare på jobbet, att disponera din tid, att ta bort tidstjuvarna.
  • Förhandlingsteknik – att alltid få ut det bästa av situationen.
  • Kommunicera med media – möt journalisten