AFFÄRSMANNASKAP - skapa fler, större och bättre affärer

AFFÄRSMANNASKAP
Affärsmannaskap är mer ett synsätt än en medfödd talang - vilket innebär att alla kan lära sig att bli en bra eller bättre affärsman/kvinna. Nyckeln är att man måste addera affärsmannaskapet till den befintliga yrkeskompetens man redan har, vilket ibland kräver att man förändrar sitt "mindset" kring sin uppgift och roll.

FLER, STÖRRE OCH BÄTTRE AFFÄRER
För att få fler, större och bättre affärer måste ”alla” medarbetarna på ditt företag vara affärsmän och affärskvinnor. Det handlar om att sälja till nya kunder såväl som att utveckla de befintliga kunderna, men de handlar också om att göra affärerna mer lönsamma. För att lyckas med detta måste man förstå kundens behov och skapa lösningar som tillfredsställer dessa och som samtidigt skapar resultat i det egna företaget. Directa har hjälpt en rad företag att utveckla medarbetare att bli mer affärsmän och affärskvinnor – allt ifrån tekniska konsulter, revisorer, rekryterare, IT konsulter med flera.


Vill du bli kontaktad?
 

ÖKAD KONKURRENS
Många företag har fått betydligt ökad konkurrens. För att möta konkurrensen behöver man kundorientera hela företaget och få fler medarbetare att tänka både på att skapa nya affärer eller bredda de man har och öka lönsamheten. Medarbetare som hela tiden tänker på hur de kan hjälpa kunden mer bidrar till att öka försäljningen eller till nöjda kunder som köper mer. Nyckeln till ett gott affärsmannaskap ligger i att förstå kundernas behov, bygga en god kundrelation och samtidigt tänka affärsmässigt.

KUNDRELATIONER - GRUNDEN TILL MERFÖRSÄLJNING
På dagens marknad liknar ofta olika produkter och tjänster varandra. Det som kan göra hela skillnaden för kunden är kundrelationen. Goda kundrelationer är ofta grunden till merförsäljning.

KUNDENS BEHOV I CENTRUM
För att kunna sälja mer till kunden är bästa sättet att öka sin förståelse av kundens behov. Det handlar om att visa intresse för kunden och att försöka se saker ur kundens perspektiv, att förstå kundens verksamhet och att förstå den individuella kundens situation.

AFFÄRSMÄSSIGHET - FÖR LÖNSAMMA AFFÄRER
När kunden har en god förståelse för vilken nytta det kan vara att få ett behov tillfredsställt, blir det också lättare att ta betalt. Gott affärsmannaskap innebär alltid att man tar betalt för sina produkter och tjänster. Directa kan hjälpa dig och ditt företag att förbättra sitt affärsmannaskap. Det kan handla om allt från att alla medarbetare ska förstå hur de genom sitt agerande bidrar till nöjda kunder och god lönsamhet, till att utbilda konsulter till att kunna sälja också

Bengt Johansson och Susanne Lehtinen, Directa Svenska AB, genomför utbildningen AFFÄRSMANNASKAP

Bengt Johansson; Att se människor “växa” och utvecklas och att se företag och organisationer skapa resultat genom att arbeta med sina strategier och uppsatta mål får mig att älska mitt jobb som konsult. Under hela mitt yrkesliv har brunnit för ledar- och affärsmannaskapet. Efter mer än 20 år som chef och ledare beslöt jag mig för att aktivt träna och utveckla chefer i ledarskap och utveckla företag i affärsmannskap. Då lämnade jag det operativa ledarskapet och startade konsultbolaget Directa tillsammans med några kollegor. Idén med Directa är att hjälpa företag och organisationer med att skapa resultat – att gå från Vad till Hur. Andra beskriver mig som drivande och självständig som genom min erfarenhet kan hantera de flesta situationer som uppstår i grupp och organisationer.

Susanne Lehtinen; Att koppla samman det som ska uppnås med hur man gör det och alla utmaningar det kan innebära längs vägen är min starkaste drivkraft att få vara med och utveckla.
Jag har arbetat med kundrelationer på olika sätt i 20 år som försäljnings- och marknadschef samt de senaste åren som VD. Det jag lärt mig, ibland den hårda vägen, har jag med mig när jag hjälper företag, organisationer och individer att utvecklas. För mig finns alltid kunden i fokus, därför är affärsmannaskap är ett favoritämne. Varför gör vi det vi gör? I slutänden bara för att det gynnar affären/kunden. Insikten om att alla på ett företag bidrar tilldessframgång är en stark faktor som utvecklar framgångsrika företag.
Jag beskrivs av min omgivning som drivande och engagerad, strukturerad och med god förståelse för deras situation och behov.

EXEMPEL PÅ KUNDER:
Academic Work - Fastighetsbyrån AB - Unionen - MultiMind AB - Bavaria Stockholm - WSP - Mindbanque AB - Juristbyrån - Peaugeot - TQI Consult AB - Stureplansgruppen - JG Communication AB - Länsförsäkringar Fastighets AB - Stureplansgruppen - Småa AB - OKQ8 AB - Tyréns AB - Würth Svenska AB - Assistans i Balans AB, m fl.