HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ - GER ÖKAD LÖNSAMHET

ETT HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖARBETE - GER STORA VINSTER
Det finns mycket att vinna för de enskilda medarbetarna, teamen och hela organisationen - på att inkludera ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i verksamhetens vardagliga processer. Känner ni till att arbetsmiljölagen ställer krav på alla verksamheter att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Är ni fler än 10 anställda, krävs dessutom att arbetet dokumenteras.

UPPSTARTSFAS ELLER KOMMIT LÄNGRE?
Är ni i en uppstartsfas där ni behöver ha organisation, dokumentation och utbildning på plats för att leva upp till lagkraven. Eller har ni kommit längre? Ni kanske har arbetat med att sänka sjukfrånvaron och minska ohälsan och är nu redo för nästa steg och hitta arbetssätt för att främja hälsa samt öka trivsel och engagemang hos medarbetarna.

BEHÖVER NI STÖD?
för att t ex. sätta grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utveckla hälsofrämjande processer, integrera ett hälsotänk i ledarskapsutvecklingen eller sätta hälsa på agendan för teamens utveckling? DIRECTAs konsulter kan vara er behjälpliga, oavsett om ni är i början av utvecklingen av ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller vill ta ett steg mot mer hälsofrämjande arbetssätt. 

ÄR DET DAGS - VILL NI?
 - leva upp till lagkrav - vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA?
- etablera hälsofrämjande processer, som en del av arbetsmiljöarbetet?
- minska era kostnader för sjukfrånvaro och öka produktiviteten genom engagemang och hälsa?
Kontakta oss för en offert eller ett kort möte!

INGELA JOHANSSON FRÅN DIRECTA - KAN ARBETSMILJÖ OCH LEDARSKAP!

Ingela är en engagerad relationsbyggare som brinner för att utveckla hållbara ledare och hälsosamma arbetsmiljöer tillsammans med kund. Ingela har bred erfarenhet av ledarskap, men också av hälso och arbetsmiljöarbete från såväl privat som offentlig verksamhet.
Ingela har genomfört arbetsmiljöuppdrag för bl a; PostNord - Socialstyrelsen - SPP/Handelsbanken.


Vill du bli kontaktad?