BEMÖTANDE & SERVICE

"I en undersökning för några år sedan visade det sig att närmare 60% av de kunder som valt att lämna olika leverantörer, gjort det för att de var missnöjda med leverantörens bemötande!!!"

Självklart torde detta faktum framstå som ett problem och en stor utmaning för alla de organisationer och företag som arbetar med någon form av service.

Problem har ju olika orsaker och är till för att lösas. Men lösningen är kanske inte att hantera de olika operativa problemen kortsiktigt, utan snarare få personalen att träna och utveckla en ”intuitiv förmåga” så att en handlingskraftig strategi för hur vi bör bemöta våra olika kunder framgent kan utvecklas.

Vår utbildning i kundbemötande är, som alla våra utbildningar, praktisk och situationsanpassad. Vår ambition är att du som deltagare, tillsammans med andra, ska få fundera över och analysera och praktisera olika utmanande kundsituationer utifrån tre olika perspektiv:

  • Det psykologiska, det vill säga hur vi konkret och insiktsfullt kan hantera olika kundbeteenden/bemötandestilar och handlingar.
  • Den pedagogiska, det vill säga hur vi kan få våra kunder att förstå det som för dem inte är en självklarhet.
  • Den retoriska, det vill säga hur vi kan övertyga våra kunder på ett trovärdigt, empatiskt och etiskt sätt.

LENA HYTTSTEN:     Chef för Internservice, på Lidingö Stad
"Vi anlitade Utbildningsgruppen AB i samband med att vi byggde upp en kundtjänst för att förbättra servicen till våra invånare. Med bred erfarenhet, kunskap och förståelse för vår verksamhet hjälpte kursledaren Torbjörn Althén oss att se hur vi kan hantera olika möten och situationer i vår vardag på bästa sätt. Utbildningen resulterade i att det blev ännu tydligare för oss, att själva bemötandet är det viktigaste i varje kundmöte"

Exempel på andra kunder inom Kundbemötande;
Unionen, Omicron AB, Danderyds kommun, Teknikföretagens Branschorganisation, Sundbybergs kommun, Skellefteå kommun, Samtrans AB