MÖTESTEKNIK - effektivare möten

Utbildningen syftar till att effektivisera era möten, såväl kvalitativt som kvantitativt. Det vill säga resultatet av mötet blir märk- och mätbart bättre och kan genomföras på kortare tid.

Har du någon gång tänkt att det möte du sitter i är dåligt eller för att inte säga ointressant? Upplever du också att många möten går i stå och tappar styrfart?
Ofta kan själva formen för mötet eller oklara mål hindra nya idéer att komma fram eller medföra till att oväntade aspekter kommer fram.

Kursen MÖTESTEKNIK - effektiva möten, tar bl a upp: vikten av att alla förstår syftet för olika möten - fysiska såväl som digitala, för att kunna effektivisera mötet. Kursen tar även upp olika beslutsmodeller och deltagarnas och mötesledarnas rättigheter och skyldigheter.

Med övertygelsen om att det ideala mötet är ett förpliktande tanke- och känslo-mässigt utbyte där krav på resultat och ett gemensamt ställningstagande vilar på samtliga mötesdeltagare, lär vi ut de kunskaper och färdigheter som behövs för att man på ett mer genomtänkt och målinriktat sätt, skall kunna förbereda sig för att deltaga eller leda effektiva möten i olika sammanhang.

Det här är en kurs på en dag, för er som vill ha mer givande möten;
korta, strukturerade och kreativa möten – med andra ord Effektiva möten!

VI GENOMFÖR EN ÖPPEN UTBILDNING - 17 MAJ, 2022 - se mer info här

Exempel på kunder inom Mötesteknik:
Danderyds kommun, CombiTech, Lidingö Stad